Zmiana danych spółki

Z dniem 28 kwietnia 2021 r. HC Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zmieniła nazwę na: HC Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna.

Zmiana nazwy, pod jaką będzie odtąd prowadzone przedsiębiorstwo Spółki, nie powoduje zmiany dotychczasowego:

1. adresu siedziby Spółki
2. numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
3. numeru identyfikacyjnego REGON
4. podanego Państwu numeru rachunku bankowego
5. adresu strony internetowej i poczty elektronicznej.

Powyższa zmiana nie wpływa także na ważność i ciągłość stosunków prawnych, łączących HC Center Sp. z o.o. Sp.j. z podmiotami trzecimi, a w szczególności zawartych z nią umów.

©Copyright 2020 Helvar - systemy sterowania oświetleniem.