Kompleksowe dwudniowe szkolenie z programowania systemów Helvar, dla firm i osób, które chcą samodzielnie dokonywać uruchomień systemów. Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Szkolenie płatne. Maksymalnie 3 uczestników podczas szkolenia. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: info@helvar.pl

Wymagania: Na szkolenie należy zabrać ze sobą laptopa. Uczestnik powinien wykazać się podstawową znajomością języka angielskiego, gdyż podczas szkolenia korzystamy z anglojęzycznej wersji oprogramowania Designer.

Oferujemy: Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma dostęp do oprogramowania Designer i z powodzeniem będzie mógł dokonywać uruchomień systemów na inwestycjach. Gwarantujemy dostęp do narzędzi programistycznych i pomocy technicznej przy programowaniu.

Dodatkowo przez 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia ukończenia szkolenia, firma, na którą wystawiono fakturę za szkolenie, może zakupić po jednej sztuce każdego urządzenia Helvar z jednorazowym rabatem w wysokości 50%, naliczanym od polskich cen katalogowych HC Center Sp. z o.o. Sp.j.

Program szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:

  • Konfiguracja komponentów sterowania dla uruchomienia systemu
  • Programowanie prostych systemów przy użyciu oprogramowania Digidim Toolbox
  • identyfikacja, grupowanie, konfiguracja funkcji systemowych
  • Programowanie złożonych systemów opartych o Routery, przy użyciu aplikacji Designer
  • Identyfikacja, grupowanie, konfiguracja funkcji systemowych, funkcje logiczne, przekierowania poleceń, sekwencje, kalendarz, komunikacja z BMS i urządzeniami zewnętrznymi, diagnostyka systemu, możliwości rozbudowy
  • Szybkie rozwiązywanie problemów instalacyjnych na inwestycji
  • Dyskusja
©Copyright 2020 Helvar - systemy sterowania oświetleniem.