Kompleksowe dwudniowe szkolenie z programowania systemów Helvar, dla firm i osób, które chcą samodzielnie dokonywać uruchomień systemów. Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z uczestnikiem. Szkolenie płatne. Maksymalnie 3 uczestników podczas szkolenia. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: info@helvar.pl

Program szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:

  • Konfiguracja komponentów sterowania dla uruchomienia systemu
  • Programowanie prostych systemów przy użyciu oprogramowania Digidim Toolbox
  • identyfikacja, grupowanie, konfiguracja funkcji systemowych
  • Programowanie złożonych systemów opartych o Routery, przy użyciu aplikacji Designer
  • Identyfikacja, grupowanie, konfiguracja funkcji systemowych, funkcje logiczne, przekierowania poleceń, sekwencje, kalendarz, komunikacja z BMS i urządzeniami zewnętrznymi, diagnostyka systemu, możliwości rozbudowy
  • Szybkie rozwiązywanie problemów instalacyjnych na inwestycji
  • Dyskusja

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują dostęp do oprogramowania Designer i z powodzeniem mogą dokonywać uruchomień systemów na inwestycjach. Gwarantujemy dostęp do narzędzi programistycznych i pomocy technicznej przy programowaniu.

© Copyright 2018 Helvar - Systemy sterowania oświetleniem. Design by Azure